Tín ngưỡng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong tất cả các tôn giáo

Spread the love

Truyền thống, văn hóa, tín ngưỡng,…là những khía cạnh không thể thiếu trong đạo đức con người, có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống con người.

Tín ngưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống, bởi khi chúng ta có một đức tin quyền năng, chúng ta sẽ có chỗ dựa trong cuộc sống đầy cạm bẫy này. Bạn biết đấy, mỗi người có một chỗ dựa tinh thần khác nhau, như Phật giáo họ thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Hồi giáo thờ thần Allah, Đạo Cao Đài thờ Thiên Nhãn,…và Công giáo thờ phụng Chúa Kito, hay còn gọi là Đức Chúa trời. Dù là tôn giáo nào đi nữa thì con người luôn sống theo những niềm tin nhất định, sống thiện lành yêu thương nhau. Những tình trạng xung đột và bạo lực tôn giáo xảy ra phần lớn do con người cuồng tín dẫn đến những hướng đi sai lệch.

Tôn thờ đấng giáo chủ của các tôn giáo.

Những người Công giáo chúng tôi thờ phụng Chúa Kito như một vị thần luôn bảo vệ chúng tôi khỏi nghịch cảnh. Con người sống cách thời các vị thánh sinh ra rất lâu, thời nay thường dùng tượng Chúa để biểu trưng cho sự hiện diện của đấng quyền năng tối thượng. Nhìn cách người công giáo tôn kinh tượng Chúa như thế nào ta có thể biết được cách họ sống thế nào? Trong nhà mỗi người dân tín đồ công giáo đều có tượng Chúa trời, đức mẹ Maria như một lời nhắc nhở, mỗi ngày đều sống trong tình thương của Chúa và Chúa đang nhìn cách tín đồ của mình yêu thương giúp đỡ nhau.

 

ton giao

 

Những tôn giáo khác cũng như thế, họ tin kính giáo chủ và làm theo lời dạy của Người như một luật lệ, dù cho các vị thánh thần không còn tại thế trên thế gian. Mỗi tôn giáo có một luật lệ khác nhau nhưng chung quy vẫn là làm điều thiện lành, giúp đỡ nhau và tu tập.

Người công giáo xem việc đi Nhà thờ mỗi ngày là một niềm hạnh phúc, món ăn tinh thần của họ và luôn phấn đấu để là một giáo dân gương mẫu, một người tốt trong đời sống thực tại. Từ cách họ niệm kinh, cầu nguyện hay lễ bái cũng có thể đoán được đời sống của họ hướng thượng như thế nào? Chính vì thế, hễ có tín ngưỡng là đời sống con người tốt đẹp hẳn. Có tín ngưỡng làm cho tinh thần và đời sống con người thêm phong phú, đa dạng. Ở một số nơi, tín ngưỡng còn cao hơn luật pháp.

Leave a Reply